Otevřená scéna pod širým nebem
V rámci vyhlášeného Regionálního fondu rozvoje „souSedíme si“ Poštovní spořitelny a Nadace VIA získal spolek ŹIJEME TADY grant na projekt – „Amfiteátr – otevřená scéna pod širým nebem“. Cílem projektu je přeměnit hliněný val na Komunitní zahradě Suchdol na přírodní amfiteátr, který bude sloužit jako scéna pro amatérská setkávání místních i okolních divadelních, hudebních či filmových skupin. Zároveň bude prostor sloužit i jako zelená učebna pro potřeby vzdělávání žáků základní i mateřských škol.

Dotace v celkové výši 92.500,- Kč bude použita na terénní úpravy, stupně – 4 řady hlediště budou řešeny s použitím akátových palisádových kůlů s vrchní vrstvou kulatého kačírku pro sezení. Navazovat bude dřevěné pódium a scéna se zakončí malým altánem.

Zadní část hliněného valu se osází půdopokryvnými keři a část valu bude ponechána pro dětskou skluzavku či jako sáňkovací kopeček. Na projektu budou spolupracovat zástupci MČ Praha-Suchdol a místní firmy a řemeslníci. Práce budou započaty na začátku září a v květnu 2016 by měl být amfiteátr slavnostně otevřen. Na začátku realizace amfiteátru proběhne i veřejná akce pro místní komunitu spojená s představením záměru a možnosti aktivního zapojení do samotné realizace.

Jsme velmi rádi, že se myšlenka a cíle využití veřejného prostoru zahrady naplňují a těšíme se na realizaci společné „Otevřené scény“.

Vzor palisádových schodnic hlediště

Skica amfiteátr - otevřená scéna

Tento projekt podpořila POŠTOVNÍ SPOŘITELNA prostřednictvím NADACE VIA.

Logo Poštovní spořitelnaLogo Nadace VIA         Logo žijeme tady