Městská část Praha-Suchdol pořádá dvakrát do roka slavnostní Vítání občánků již od roku 2008. Na podzimní setkání se přišlo zapsat do Pamětní knihy 13 nových suchdolských občánků – 5 holčiček a 8 chlapečků. Gratulovaci převzali od starosty mětské části a svůj pěvecký a recitační um předvedli předškoláci z mateřské školy Gagarinova. 

Přejeme novým suchdolským holčičkám a chlapečkům mnoho zdraví a radosti se svými nejbližšími.

Další setkání proběhne na jaře 2019. 

Předškoláci MŠ Gagarinova, vítání občánků 6.10.2018

Předškoláci MŠ Gagarinova, vítání občánků 6.10.2018

Gratulace,  vítání občánků 6.10.2018

Společná fotografie -  vítání občánků 6.10.2018