Vážení suchdolští rodiče,

pokud máte zájem slavnostně přivítat nově narozeného suchdolského občánka, přihlaste se nám na PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – sobota 5. října 2019 na suchdolské radnici. Nejpozději do 23.  září 2019.

Více informací v sekretariátu starosty – tel. 222 361 419, kultura@praha-suchdol.cz,  – paní Krumpholcová