V ulici Na Vrchmezí bude v úterý 31. 10. 2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. přerušena dodávka pitné vody.
Výluka dodávky vody se bude týkat všech odběrných míst v ulici Na vrchmezí; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274 nebo na webu PVK http://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/