Přehled větších kulturních, sportovních a společenských akcí konané v městské části Praha-Suchdol místními organizacemi a spolky pro rok 2016.

Jedná se o plán, který se během roku může nepatrně změnit či doplnit o nové akce. Menší akce typu přednášky, besedy, pohádky jsou měsíčně upřesňovány v kulturním přehledu SUCHDOLSKÁ MOZAIKA.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizování těchto akcí.

plán rok 2016