Jste schopni se ubránit? Obrana má být základní lidskou vlastností. V rámci dynamické přednášky Jana Zoubka (trenér Wing Tsun) si vyzkoušíte nácvik obrany při napadení, jak fyzické tak verbální, nácvik chování v krizových situacích v běžném životě.

Přednášky na komunitní zahradě od 17 hodin.

Sebeobrana Wing Tsung - Jan Zoubek - cyklus přednášek