Městská část Praha-Suchdol poptává v rámci zakázky malého rozsahu dodavatele služby: Oprava oken v původní budově v ZŠ M. Alše Praha-Suchdol

Předmět plnění:
Jedná se o opravu dřevěných špaletových oken a vstupních dveří
– odstranění uhnilých částí dřevěných konstrukcí oken, rámů a náhrad dřevěných okapniček plechovými, nahrazení těchto částí novými,
– opravu a seřízení kování oken (5/6 oken tříbodové kování s olivami a u 1/6 oken otevírání pomocí táhla),
– odstranění stávajícího nesoudržného nátěru dřevěných konstrukcí oken, špalet a dveří,
– odstranění rozpraskaného okenního tmelu a nahrazení novým,
– truhlářská vyměna chybějících nebo zdegradovaných částí oken,
– výměna popraskaných skel,
– vybroušení dřevěných částí oken a špalet,
– napuštění podkladu pod olejový nátěr,
– vytmelení a vybroušení podkladu,
– provedení 1 x základního olejového nátěru,
– provedení 2 x vrchní olejový lak,
– osazení silikonového těsnění na vnitřní okna do frézované drážky.

Podrobnější popis, zadávací podmínky a projektová dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Lhůta pro doručení nabídky je pátek 15. května 2015 do 11 hodin.

Místo pro doručení nabídky:
do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „Oprava oken v původní budově ZŠ M. Alše Praha-Suchdol – NEOTVÍRAT“ na adresu Městská část Praha-Suchdol,  OHSOM – Ing. Čestmír Mudruňka,  Suchdolské nám. 734/3, 165 00  Praha–Suchdol.

Způsob hodnocení nabídek:
Základním a jediným kritériem pro vyhodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Termín realizace zakázky:
– zahájení stavebních prací:  1. 6. 2015
– dokončení díla: 17. 8. 2015

Další informace Vám případně poskytne Ing. Mudruňka, ÚMČ OHSOM, tel.: 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.