Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje zakázku malého rozsahu na akci „Podpora domácího kompostování občany městské části Praha-Suchdol“.

Předmětem veřejné zakázky je dodání 350 ks zahradních kompostérů o objemu min. 900 l
a 1 ks kombinovaného štěpkovače s drtičem dřevní hmoty. Kompostéry budou zapůjčeny obyvatelům městské části.
Projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předpokládáná hodnota zakázky je 1.085.000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro doručení nabídky je pondělí 1. září 2014 do 17 hodin.

Dokumentace k zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další informace k zakázce Vám případně poskytne Ing. Karel Bursa ze společnosti ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, e-mail: ises@ises.cz

Další infomace k projektu jsou na webu městské části v sekci Projekty