Městská část Praha-Suchdol upravila podmíky programu Podpora akumulace dešťových vod.

Cílem programu Podpora akumulace dešťových vod je omezení rychlého odtoku dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí po komunikacích do potoků a řeky a nebo do systému splaškové kanalizace.

Podpora se týká vybudování podzemních nádrží na akumulaci dešťových vod ze střech a zpevněných ploch stávajících nemovitostí na území městské části a rozšíření využití dešťové vody pro zalévání zahrad či popř. jako šedé vody pro splachování na WC.

Majitelé nemovitostí na území městské části, kteří se přihlásí do programu Podpora akumulace dešťových vod získají od městské části podporu ve výši 25 tisíc Kč.

Podmínky programu městské části Praha-Suchdol Podpora akumulace dešťových vod:

 1. Podpora se týká stávajících zkolaudovaných nemovitostí na území městské části Praha-Suchdol.
 2. Podpora není podmíněna účastí žadatele v dotačním programu SFŽP
 3. Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 25 000,- Kč po doložení využití finančních prostředků ze SFŽP na instalaci akumulační nádrže a využívání dešťové vody (Dotace Dešťovka)
 4. Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 25 000,- Kč po doložení realizace instalace zařízení pro akumulaci a zadržení dešťových vod dle předem městskou částí odsouhlaseného řešení.

Podmínky a informace k programu Nová zelená úsporám – Dešťovka:

 1. Dotaci z programu Nová zelená úsporám – Dešťovka je možné využít na tyto aktivity:
  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (dotace od SFŽP až 55 tisíc Kč)
  • akumulace srážkové vody pro splachování a pro zálivku zahrady (dotace od SFŽP až 65 tisíc Kč)
 2. Podrobné informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám – Dešťovka jsou na webu: novazelenausporam.cz
 3. Do splaškové kanalizace je zakázáno odvádět dešťové a povrchové vody z pozemků a střech nemovitostí!

Žádosti o účast v programu městské části Podpora akumulace dešťových vod zasílejte na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz.

Informace k programům Vám na suchdolské radnici poskytne:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent investic, tel.: 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

 

Podpora akumulace dešťových vod – informace (pdf)