Městská část Praha-Suchdol vyhlásila program Podpora akumulace dešťových vod.

Cílem programu Podpora akumulace dešťových vod je omezení rychlého odtoku dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí po komunikacích do potoků a řeky a nebo do systému splaškové kanalizace.
Předmětem programu Podpora akumulace dešťových vod je podpora vybudování podzemních akumulačních nádrží na jímání dešťové vody ze střech nemovitostí s využitím dotačního programu Dešťovka (Nová Zelená Úsporám), který je vyhlášen Státním fondem životního prostředí ČŘ (SFŽP).
Podpora se týká vybudování podzemních nádrží na akumulaci dešťových vod ze střech a zpevněných ploch stávajících nemovitostí na území městské části a rozšíření využití dešťové vody pro zalévání zahrad či popř. jako šedé vody pro splachování na WC.

Majitelé nemovitostí na území městské části (žadatelé), kteří se přihlásí do programu Podpora akumulace dešťových vod získají od městské části podporu v celkové výši 15 tisíc Kč.

Podmínky programu městské části Praha-Suchdol Podpora akumulace dešťových vod:

 1. Podpora se týká stávajících zkolaudovaných nemovitostí na území městské části Praha-Suchdol.
 2. Podpora je podmíněna účastí žadatele v dotačním programu Nová zelená úsporám (výzva č. 1/2021), podoblast D.3 – Dešťovka
 3. Městská část poskytne příspěvek (dar) majiteli nemovitosti ve výši 5 000,- Kč po doložení Akceptace žádosti o podporu ze SFŽP z dotačního programu Nová zelená úsporám – Dešťovka.
 4. Městská část poskytne příspěvek (dar) majiteli nemovitosti ve výši 10 000,- Kč po doložení Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory ze SFŽP z dotačního programu Nová zelená úsporám – Dešťovka.

Další podmínky a informace k programu MČ Praha-Suchdol Podpora akumulace dešťových vod:

 1. Dotaci z programu Nová zelená úsporám – Dešťovka je možné využít na tyto aktivity:
  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (dotace od SFŽP až 55 tisíc Kč)
  • akumulace srážkové vody pro splachování a pro zálivku zahrady (dotace od SFŽP až 65 tisíc Kč)
 2. Podrobné informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám – Dešťovka jsou na webu: novazelenausporam.cz
 3. Do splaškové kanalizace je zakázáno odvádět dešťové a povrchové vody z pozemků a střech nemovitostí!

Žádosti o účast v programu městské části Podpora akumulace dešťových vod zasílejte na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz.

Informace k programům Vám na suchdolské radnici poskytne:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent investic, tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

 

Podpora akumulace dešťových vod – informace (pdf)