Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu končí 20. listopadu 2017. Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail:  spolupraha-suchdolcz

Další informace a fromuláře jsou na webu městské části v sekci Náš rozpočet:
www.praha-suchdol.cz/nas-rozpocet

nas-rozpocet-logo