Komunitní centrum PŮDA děkuje organizacím a spolkům za realizované aktivity v centru a všem návštěvníkům a příznivcům přejeme poklidné a ve zdraví strávené vánoční svátky.

V novém roce 2022 se opět těšíme na společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací, tvořivé a oddechové aktivity.

Zdraví všem

Zuzana Krumpholcová