Již pátý ročník Orientační cyklotour proběhl v pátek 16. června 2017 pro předškolní děti při MŠ K Roztokům. Tato akce si klade za cíl seznámit děti i rodiče v bezpečnosti silničního provozu, zaměřené na cyklisty a na prevenci úrazů či poskytnutí první pomoci. Blíží se čas prázdniny a v tomto čase se nejvíce vydáváme na výlety a četnost úrazů právě v tomto období přibývá. S odborníky z Centra pro děti a rodinu Ing. Marcelou Sedláčkovou a týmem Helpík jsme připravili tuto akci přímo v terénu, aby si děti mohly vyzkoušet a prověřit své znalosti. Připravili jsme 5 stanovišť na míru věkové kategorii dětí. V pravidelch silničního provozu je seznámila přímo policistka z útvaru prevence PČR, k dispozici děti měly i hřiště s dopravními značkami a semaforem. Záchranáři Helpík měli prověřit znalosti poskytování první pomoci a ošetření nejčastějších úrazů. Poté účastníci vyjeli do lesa k dalším 3 stanovištím, kde procvičili nejen znalosti v dopravních značkách, ale i zručnost a orientaci v mapách. Naštěstí nikdo nezabloudil a všichni zdárně dojeli do cíle, kde jsme společně vyhodnotili akci a předali krásné ceny jako reflexní prvky, výbavu cyklisty, brožurky či nějrůznější materiály k získání znalosti v bezpečnosti.
Děkujeme tímto paní Mgr. Marcele Sedláčkové a jejímu týmu za odborné zázemí a přípravu stanovišť, paní plk. Klvaňové z útvaru prevence PČR, všem ze školky MŠ K Roztokům a dalším pomocníkům.

Budeme se těšit na další spolupráci v podobných projektech.

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům

Orientačn cyklotour 2017 v MŠ K Roztokům