OMEZENÍ PROVOZU ODBORU OVS ÚŘADU MČ PRAHA-SUCHDOL ve dnech 29.12.2017 a 2.1. 2017.

Dne 29.12. 2017 bude z technických důvodů (pokladny mimo provoz z důvodu závěru roku)

celý den mimo provoz služby CZECH pointu, ověřování a ostatních služeb. Podatelna je v 

provozu.

Dne 2. 1. 2018 budou celý den z technických důvodů na straně ministerstva vnitra

(aktualizace informačního systému datových schránek) mimo provoz agendy datových

schránek a konverzí.

Vydávání výpisů z informačních systémů (CZECH point) a podatelna jsou v provozu.

Děkujeme za pochopení Ing. Jana Krulíková,

tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol