Úřad městské části Praha-Suchdol bude od 20. dubna zajišťovat úřední záležitosti občanů v těchto úředních hodinách:

 • pondělí:  8.00 až 11.00 hod.; 12.15 až 17.30 hod.
 • středa:     8.00 až 11.00 hod.; 12.15 až 17.30 hod.

V ostatních dnech a hodinách bude budova úřadu uzavřena.

Přístup je po zazvonění možný pouze:

 • pro předání podání do podatelny, která vyžadují potvrzení o doručení
 • pro klienty požadující služby Czech Pointu
 • dodavatelům objednaného zboží
 • dohodnutým služebním návštěvám
 • sjednaným dodavatelům nezbytných služeb.

Omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci a občany je prováděno zejména:

 • upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, nebo doručením podání do schránky před vstupem
 • kontakty na jednotlivé odbory a úředníky jsou na webu: praha-suchdol.cz/kontakty
 • dotazy jsou vyřizovány telefonicky nebo e-mailem:
 • při osobním kontaktu:
  • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
  • zabráněním shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
  • použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Děkujeme, že dodržujete opatření k zamezení šíření koronaviru.