Všimli jste si, že někteří lidé vyhazují odpadky stylem „po nás potopa“ neboli „je mi úplně jedno, co se s tím stane dál, hlavně že jsem se toho zbavil“? Povím vám krátký příběh o životě jedné plastové lahve, resp. o její smrti.

PET lahev je klasický odpadek v koších po celém světě. Nám Čechům jakožto kultivovanému a inteligentnímu národu záleží na životním prostředí celé planety, a proto jsme se rozhodli odpadky třídit. Zavedli jsme kontejnery na plasty, papír, sklo, bioodpad… vždyť to znáte. Většina z nás svědomitě třídí, učí to svoje děti, prarodiče i sebe, ale občas dojde i na situace, kdy nám to občas tzv. ujede.

Zametu si před vlastním prahem a přiznám se, že když jdeme s dětmi z hřiště, taky se zapomenu. Ve snaze pochytat děti, aby mi nezdrhly zpátky na pískoviště, v rychlosti vyhodím do koše všechen odpad, který stihly za tu dobu vytvořit: krabičky od pití, igelitový pytlík, rozlámaný plastový bagr, PET lahev od pití, obaly od nanuků.

Kdyby koš byl inteligentní bytost (a v tu chvíli jistě svědomitější než já), vyplivnul by mi všechny ty věci zpět. Protože všechno, co jsem tam vyhodila, lze recyklovat. Ale protože ten koš je jen kus plechu, stanou se tak moje odpadky dalším centimetrem na obrovské hromadě skládky kdesi za městem. A přitom stačilo jen si uvědomit, že o 20 kroků dál je stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Teď jsem tu po sobě kvůli své lenosti zanechala odpadek, který tu najdou ještě prapraprapravnoučata mých praprapravnoučat, protože moje plastová lahev se rozloží až za 450 let.

Odpadkový koš neumí myslet, přemýšlejme proto my.

Co tedy ne/patří do běžného odpadkového koše?

Koše jsou určené na drobný odpad, který vzniká při pohybu člověka po obci. Tím určitě nejsou pytle s dětskými plenkami, úroda spadaných jablek nebo stavební suť. Domovní odpad jako takový patří do popelnice, ale vězte, že velkou část odpadu lze vytřídit. Na spadaná jablka můžeme využít komposty nebo popelnice a kontejnery na bioodpad. Stejně tak máme na Suchdole speciální kontejnery pro stavební nebo objemný odpad. Nebezpečný odpad můžeme odevzdávat při mobilním svozu nebo ve sběrném dvoře Proboštská. Máte doma nepotřebné hračky, oděvy, obuv nebo jakýkoli textil? Vhoďte je do červených kontejnerů, odkud poputují k těm, kteří to potřebují.

Všechna stanoviště kontejnerů bychom měli využívat během celého týdne. Většina z nás uklízí právě o víkendu, čímž dochází k přeplnění kontejnerů. ~

Pavla Bradáčová