Městská část Praha-Suchdol a Duhové divadlo Praha zvou rodiče a děti na divadelní pohádku

O PEJSKOVI A KOČIČCE – JAK PEKLI DORT, středa 30. ledna 2019 od 16 hodin. Místo bude vybráno dle rezervací –
buď kavárna DON CAFETO nebo velká zasedací místnost suchdolské radnice.

Divadlo připomene díla Josefa a Karla Čapků, které si v 1.2. připomínáme v rámci ČAPKOVÁNÍ.