O grafice stručně opakovatelnost/ reprodukovatelnost/ technika/ tisk

Co je a co není grafika? Co je originál? Tisk, nebo tisková matrice?  Grafika není mechanická reprodukce obrazu, ale jeho interpretace. Nelze ji pouze vymezit názvem výtvarná činnost. Vstup do ní v rovině praktické je roven zasvěcení, cílem pak bohaté výrazové spektrum. Grafická technika sama není grafikou, ale ke grafice vede, protože je cestou. Grafiku stručně osvětlí slovem i praktickou ukázkou Magdalena Vovsová, která vede Grafické dílny Akademie výtvarných umění v Praze.

 Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole, Suchdolská 360  je v areálu základní školy M. Alše u konečné autobusu MHD 107.
Kontakty: tel.: 222 366 824, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz, web: knihovna.praha-suchdol.cz