noc s Čapkem

Zveme vás všechny, děti i dospělé, na společné setkání, letos věnované čtení z knížek Karla Čapka.

Kdy?
V pátek 28. března od 17:00 do 24:00 hodin. Můžete přijít kdykoliv a na jak dlouho chcete. Okolo 19:30 půjdeme v lampiónovém průvodu od úřadu ke knihovně.

Kde?

Od 17:00 do 19:30 ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Suchdol. Poté v knihovně v budově základní školy Mikoláše Alše, tamtéž po 22:00 četba pro dospělé.

Co budeme dělat?

Hlavně číst, dobrovolníci si připravují úryvky z díla Karla Čapka. Budeme také kreslit, vystřihovat, lepit…

Kdo může přijít?
Kdo má zájem o společné čtení a sdílení radosti z četby, věkově neomezeno, vítáme děti, rodiče s dětmi i samotné dospělé.

Co máme mít sebou?

Dobrou náladu, přezůvky, podložku pro sezení na zemi v knihovně, event. večerní svačinu, pití.

Kdo to pořádá?

Sdružení SUCHDOL SOBĚ ve spolupráci s Místní knihovnou, městskou částí, Městskou policií a Sborem dobrovolných hasičů v rámci celostátního projektu knihoven Noc s Andrsenem

Co to stojí?

Vstup je zcela zdarma. Kdyby někdo chtěl upéci něco dobrého i pro ostatní, má skvělou příležitost.

(pozvánka ke stažení – pdf)