Dne dne 17. 3. 2008 proběhlo společné jednání k návrhu Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu (ZUR HMP) s odborným výkladem.
Pozn.: Jedná se dle dříve používané terminologie o návrh plánu velkého územního celku (ÚP VÚC).

Návrh ZUR HMP je vystaven k nahlédnutí od 3.3.2008 do 3.4.2008 včetně :
* v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
* v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
* v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 18.4.2008 včetně, je možné podávat stanoviska a připomínky k vystavenému návrhu ZUR HMP.

Oznámení ke stažení (pdf)