Městská část obdržela od občanů celkem 15 návrhů projektů. V průběhu validace byly 2 projek-
ty z důvodu nesouladu s pravidly resp. nerealizovatelnosti vyřazeny (Ozdravný pobyt dětí 4–6 let
v přírodě; Podpora vydávání Suchdolských Novin). Do hlasování tak postoupilo 13 projektů.

  • Hlasování proběhne ve dnech od 30. května do 6. června 2017.
  • V úterý 30. května bude hlasování zahájeno v rámci představení projektů v 16 hodin a v úterý 6. června bude ukončeno v 18 hodin.
  • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
  • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let.
  • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
  • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 

Formulář plné moci (pdf)

Přehled projektů k hlasování …..

 

nas-rozpocet-logo