Od počátku srpna jsou na třech místech v Suchdole umístěny kontejnery na kovové obaly. Šedivé nádoby, do kterých je možné vhazovat prázdné kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, víčka, kovové tuby, uzávěry apod., jsou umístěny:

  • na stanovišti kontejnerů na křižovatce ulic Internacionální / Stehlíkova
  • na Výhledském náměstí
  • na Suchdolské před stanovištěm s kontejnery.

Zde dále můžete každou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a dále každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin odevzdat do kontejnerů i zbytky bio odpad, velkobjemový odpad, elektro odpad, sklo, plasty a i ostatní kovový odpad.

Nádoby na kovové obaly