V úterý 19. 9. 2017 od 06:00 hod. až 20. 9. 2017 do 04:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha-Suchdol, Lysolaje, Sedlec.

Výluka vody se bude týkat všech odběrných míst v městské části Praha – Suchdol a dále odběrných míst v části Praha – Lysolaje, Sedlec v ulicích: Hřebenová; K vinici; Kamýcká (od ul. Suchdolská až po  křižovatku s ul. Ke střelnici); Na pasece; Na Rybářce; Na vrchmezí; Nad Helmrovkou; Nad Podbabskou skálou; Při hranici; Rozvojová; Sídlištní; Suchdolská; U Nového Suchdola; U višňovky; Za hájem; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Na webu PVK je k dispozici mapa rozmístěný cisteren:
http://mapy.pvk.cz/udalosti/pvk.html

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.