V sobotu 31. května 2008 pořádá MS Hubertus dětský den na Holém vrchu v Úněticích. Již tradičně Vás čeká celé dopoledne spousta her a zábavy.
Přihlásit do soutěží se mohou děti do 12 let mezi 9.00 a 9.30 hodin. Ostatní, kteří se nestačí přihlásit, budou moci soutěžit, ale bez nároku na ceny. Přijďte včas.
Co Vás čeká? Poznávací cesta za zvířátky, 16 soutěžních disciplín střelba ze vzduchovek, skok v pytlích… doprovodný program – ukázka z výcviku loveckých psů, dravců a spousta dalších překvapení.
Občerstvení je zajištěno v místě konání. Celý program pro děti je zdrama. Na závěr tradiční soutěž – honba za pokladem.