Ve čtvrtek 3. března 2022 odpoledne bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu. Tuto službu zajišťují pro hl.m. Pražské služby.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Internacionální (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

 

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Další termíny svozu nebezpečného odpadu: čtvrtek 2. června 2022.


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

 

vozidlo mobilní sběr nebezpečného odpadu