Vozidlo pro sběr nebezpečného odpadu bude v roce 2020 přistaveno v těchto termínech:

 • čtvrtek 5. listopadu
místo zastávky čas zastávky
čtvrtek
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory
 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Tuto službu zajišťují pro hl.m.  Pražské služby.


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

 

vozidlo mobilní sběr nebezpečného odpadu