Mobilní stanoviště sběrných nádob a kontejnerů pro sběr vybraných druhů odpadů (objemný odpad, BIO odpad, stavební odpad a kovy) bude přistaveno na Výhledském náměstí:

  • v sobotu 29. května od 8.00 do 14.00 hodin

Mobilní sběrný dvůr je financován z prostředků hl. m. Prahy.