Místní knihovna přeje všem čtenářů pěkné letní prázdniny, v knihovně můžete o prázdninách vidět výstavu Jany Francové Kalendáříky a knihovna je otevřena v  obvyklých výpůjčních hodinách.