Upozorňujeme všechny majitele psů v MČ Praha-Suchdol na povinnost uhradit místní poplatek ze psů.
Úhrada je možná v kanceláři ekonomického odboru ÚMČ Praha-Suchdol, 2. NP, dveře č. 208.