Suchdol je spojen s osobou Mikoláše Alše, který zde na Brandejsově statku v letech 1877 – 1879 žil a pracoval.
Na území Suchdola je pobyt významného českého malíře připomínán několikrát – bustou na Suchdolském náměstí i pomníkem (na fotografii), který se nachází v parčíku pod základní školou, jež nese také Alšovo jméno.
K výše uvedeným "Alšovým pomníčkům" pak poslední den roku 2007, kdy jsme si připomněli 155. výročí narození Mikoláše Alše, přibyl další – ve velké zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Suchdol byla nainstalována luneta "Žalov", kterou podle Alše nakreslila a městské části věnovala ak. mal. Magdalena Vovsová.
Slavnostní odhalení lunety proběhlo ve čtvrtek 24. ledna 2008 před zasedáním zastupitelstva. Městská část tak získala další dominantu – tentokrát v místnosti, kde se konají různá formální jednání, ale i pravidelná setkání Klubu aktivního stáří, Svazu žen či nejrůznější besídky s vystoupeními žáků suchdolských škol.