Zajímá vás projekt? Potřebujete další informace?

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole? Co Vám na Suchdole chybí? Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2018:

v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
jeden projekt až do 150 tisíc Kč
rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
návrhy je možné podávat do 20. listopadu 2017
hlasování o návrzích proběhne od 16. 4. do 1. 5. 2018

Podmínky pro předložení návrhů jsou snadné, v pondělí 2. října od 19.30 hodin se na radnici dozvíte víc. Současně se na setkání společně zamyslíme nad možnosti vylepšení veřejného prostoru na Suchdole.

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

  • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz
  • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
  • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2018 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části. Jedná se o druhý ročník tzv. „participativního rozpočtování“, v jehož rámci bylo na Suchdole vybudováno workoutové hřiště, trampolína, houpačka pro všechny generace a připravuje se projekt pítek na náměstích.

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu městské části, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

22. 6. 2017 – schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ

2. 10. 2017 – 1. setkání s občany

18. 10. 2017 – individuální konzultace (19.00 – 21.00)

6. 11. 2017 – 2. setkání s občany

15. 11. 2017 – individuální konzultace (14.00 – 16.00 a 19.00 – 21.00)

20. 11. 2017 – termín pro podání návrhů

28. 2. 2018 – termín dokončení validace návrhů

15. 3. 2018 – zveřejnění návrhů

16. 4. – 1. 5. 2018 – hlasování veřejnosti o návrzích

Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2018 končí 20. listopadu 2017.
Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:

Formulář návrhů projektu(doc)

Formulář návrhů projektu(pdf)

Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů:

Šablona podpisového archu podpory projektu (pdf)

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

Hlasování proběhne ve dnech od 16. dubna do 1. května 2018.
Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

Formulář plné moci

Přehled projektů k hlasování

Náš rozpočet 2017