Pořizovatel: MČ Praha-Suchdol
Zpracovatel: Atelier M1 architekti s.r.o.


2022 – Cílem studie je stanovení potřebné kapacity ZŠ v souvislosti s odhadovaným vývojem počtu obyvatel v Suchdole.  Následně studie zkoumá vhodné lokality pro umístění nové školy. Jednotlivé lokality jsou následně hodnoceny podle několika kritérií.

1. Budoucnost vývoje školství v Suchdole – stanovení potřebných kapacit ZŠ a MŠ
2. Analýza možností rozšíření kapacit školství v rámci stávajícího areálu ZŠ Mikoláše Alše
3. Analýza možností výstavby nového objektu ve vytipovaných lokalitách:
– vyhodnocení jednotlivých lokalit z hlediska:
– platného územního plánu
– dopravní obslužnosti
– plošné výměry pozemku
– docházkové vzdálenosti
– hygienických požadavky
– stanovení maximálních možných kapacit


Studie rozvoj škol (pdf)

Studie rozvoj škol – přílohy (pdf)