Městská část připravuje obnovu stávajícího lipového stromořadí v ulici K Horoměřicům, které bylo založeno ve čtyřicátých let minulého století. Jak prokázaly rozbory zpracované experty z ČZU, většina lip je ve špatném zdravotním stavu, většina je napadena houbami. Tento stav potvrdilo jak tomografické měření, tak i řezy kmenů pokácených jedinců.

Obnova stromořadí bude spočívat v v nahrazení starých lip a dalších nevhodných kultur jako jsou smrky či cypřiše novým druhem …… Nový jednici buduo vysázení, tak aby co nejméně stínily lampám pouličního osvětlení, což lípysvými velkými korunami mnohdy prováděly.

Višen chropková má menší a světlejší korunu, na jeře celý strom kvete narůžověle a má i vzhledem k sítím v zemi vhodnější kořenový systém, proto byla vybrána jako vhodnějí  do tohoto uličního prostoru.