Nástavba budovy radnice – kulturně komunitní centrum

leden 2018 – Městská část dlouhodobě připravuje nástavbu budovy radnice, protože dostavbou 4. podlaží dojde k dokončení architektonického řešení této části Suchdolského nám., vzniknou tím další prostory pro potřeby městské části a neposlední řadě je potřeba obnovit dosluhující střešní krytinu.

Navržené řešení nástavby vychází ze studie z roku 2009 a ze studie možného využití prostor z roku 2017, kde se též zvažovalo o využití pro ordinace lékařů. Příprava výstavby byla odkládána, jednak není potřeba kvůli výstavbě další kanceláří pro úřad a také z důvodu nedostatku fin. prostředků.
Protože v městské části chybí klubové prostory pro scházení různých skupin (senioři, matky s dětmi, apod. rádi jsme využili nabídku možnosti získání dotace na výstavbu kulturně komunitního centra z pražského Operačního programu Praha-pól růstu.

Cílem rozšíření objektu radnice je vybudování prostor pro nové kulturně komunitní centrum, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity zaměřené především k sociálnímu začleňování osob žijících v lokální komunitě jako jsou osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci a senioři.
V nástavbě by měly vzniknout tři klubovny se zázemím a víceúčelový sál – viz přiložená situace. Popis předpokládaných činností v jednotlivých prostorách nástavby budovy radnice, které budou přístupny i bezbariérově pomocí stávajícího výtahu.

nástavba radnice-situace4p.

Klubovna č. 1:

 • pravidelná setkávání Klubu aktivního stáří – jedná se většinou o osamělé seniory, konají se besedy, přednášky, hudební vystoupení, …
 • tvůrčí dílny mateřského klubu – zaměřené k ročním obdobím, událostem (Vánoce, posvícení, Velikonoce, výroba draků, …)
 • skupinová jazyková výuka
 • klub mládeže

Klubovna č. 2:

 • šicí a rukodělná dílna, prostor pro drobnou manuální činnost
 • kurzy, setkávání generací, předávání zkušeností

Klubovna č. 3:

 • výuka hry na hudební nástroje, zkušebna
 • individuální sociální a právní poradenství
 • individuální doučování dětí z rodin v nepříznivé sociální situaci

Víceúčelový sál:

 • pohybové činnosti dětí v rámci mateřského klub
 • cvičení seniorů Seniorfitnes
 • zkoušky ochotnického divadla, smíšeného pěveckého sboru, hudebních těles
 • přednášky, besedy, divadelní představení ochotnického divadla a představení pro děti, filmová představení (dokumentární filmy, Jeden svět, Life Sciences Film Festival, …), koncerty, …..

Městská část nyní připravuje projektovou žádost o dotaci z Operačního programu Pól růstu na výstavbu kulturně komunitního centra v nástavbě ve čtvrtém podlaží budovy radnice.

nástavba radnice-pohled 1

nástavba radnice-perpektiva