Sbor dobrovolných hasičů Praha – Suchdol pořádá dne 2. října 2010d 19 hodin na Suchdolském náměstí Memoriál Františka Malého – Suchdolský pohár v nočním požárním útoku.

Termín soutěže : sobota 2. října  2010

Místo konání : Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí
Adresa pro podání písemných přihlášek :
Zuzana KUČEROVÁ
K Mírám 1208/3, 
165 00  Praha – Suchdol

nebo

e-mail : sdh.suchdol@seznam.cz
info o soutěži na  http://hasici.praha-suchdol.cz/

Prezentace :  17. 30 – 19.00 hod  
Nástup:         19. 00 hod
Začátek :      19. 15 hod
Startovné : Placeno  při  prezentaci  za  každé  soutěžní  družstvo  100,- Kč
Technická  ustanovení : Soutěž  bude  probíhat  ve společné kategorii  mužů, žen
a starších pánů.
Za  zdravotní  stav  a  pojištění soutěžících  odpovídá  vysílající  organizace.
Do soutěže je možno připustit maximálně 22 družstev.
Povrch  dráhy:asfalt

Soutěž  bude  probíhat  podle  pravidel  požárního  sportu  s těmito  úpravami :
`)    soutěží se na  jeden pokus
`)    v úseku  „C“ proudů  musí  soutěžící  s hadicí  a  proudnicí  zdolat překážku (okno)
`)    popis nářadí: 2 B,  4 C,  2 savice + koš,  proudnice
`)    soutěžit  se  bude  v pracovních  stejnokrojích  PS II, zásah. helmě, opasku  / bez sekery / a  zásahové  obuvi
`)    ženy – dovolen jednotný sportovní úbor
`)    stroj  bude před  startem k pokusu  v klidu
`)    provedení pokusu – sáním z nádrže pod úrovní čerpadla
    `)    družstva si dovezou k provedení pokusu své nářadí
`)    přetlakový ventil dodá pořadatel

Občerstvení :  zajištěno  v areálu