Do začátku září probíhá oprava turistické stezky ze Suchdola z ulice U  Kapličky do Únětic, k soutoku Horoměřického a Únětického potoka. Projekt „Rekonstrukce Kyzlíkovy stezky“ je podpořen dotací ve výši 100 % ceny bez DPH z  Programu rozvoje venkova, který organizuje Státní zemědělský intervenční fond.

logo ezfrv

logo szifStátní zemědělský intervenční fond vyhlásil počátkem června 23. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (PRV II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích), které bylo určeno pro území hlavního města Prahy s termínem podání žádosti do 16. června 2015.

Městská část připravila projektovou žádost v rámci opatření 001 (posílení rekreační funkce lesa) na rekonstrukci stezky ze Suchdola k soutoku Únětického a Horoměřického potoka, zřízení naučných a herních prvků a v rámci opatření 002 (usměrňování návštěvnosti území) pak na zřízení odpočinkových stanovišť a informačních tabulí.

sestava simpanz
 
 sestava horolezec
   

Podání žádosti schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol na svém červnovém zasedání.

Cílem projektu je zajistit snazší a bezpečnější pohyb návštěvníků příměstských lesů, poskytnout nejen dětem zábavnou formou informace o přírodě, a tak u nich vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí. Zvýšení atraktivity tohoto místa je plánováno instalací herních prvků na obou koncích stezky a také naučných prvků podél ní.

Stezka prochází terénem s velkým převýšením, který má v horní části výrazný sklon (přes 15%), v dolní části je téměř rovný. Vzhledem k převýšení přes 40 m a chybějícím příčným žlabům je stávající povrch většiny stezky velmi nerovný, na některých místech srážková voda vyhloubila hluboké podélné příkopy a v těchto místech je stezka jen obtížně schůdná. Ve spodní části stezky se po dešti tvoří hluboké louže, protože voda nemá kam odtékat, a cesta je pak značně bahnitá.

Rekonstrukce turistické stezky v délce přes 600 metrů v její horní části spočívá ve vyrovnání vymletých koryt a prohlubní, mnohdy zasahujících až na skalní podloží, hrubým štěrkem (makadam frakce 32-63). Podkladová vrstva bude současně sloužit jako drenážní a bude příčně vyspádována. Soudržnost podkladu bude zpevňovat geotextilie, pro svedení povrchové vody mimo cestu budou na ni osazeny příčné ocelové žlaby. Povrchová vrstva v šíři 2 metrů bude tvořena mlatem či drobným štěrkem frakce 0-32. Výsledný povrch nad okolním terénem má usnadnit odtok dešťové vody.

Stezka před rekonstrukcí

stezka 01  
   
stezka 02  
   
stezka 03  
   
stezka 04  
   
stezka 06  
   

Během rekonstrukce bude cesta do Únětic uzavřena, omlouváme se za toto omezení.

Věříme, že výsledek ocení nejenom všichni Suchdolští, kteří s oblibou po této cestě vyrážejí na procházky do nedalekých Únětic či do Tichého údolí.