Česká zemědělská univerzita zavedla prodej kupónu MHD a jízdenek ČSAD SVT Praha s.r.o. pro všechny druhy spojení – vnitrostátní, mezinárodní a i International (AMBUS). Veřejný prodej je realizován ve Studijním a informačním centru (SIC) v areálu iniverzity od pondělí do pátku v provozní době od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.
Dále ČZU oznamuje, že v budoucích měsících proběhne rekonstrukce budovy zdravotního střediska, kde nejpozději k 1.1.2008 zahájí provoz pobočka Komerční banky a.s.
text oznámení (pdf)