Již podvanácté jsou na začátku adventu umísťovány sošky suchdolského betlému na kameny, které dříve nesly cestu přes Berounku v Dobřichovicích. Sošky na kamenech směřují k betlému a s odkazem na naši křesťanskou tradici nám ukazují cestu, kterou můžeme využít. Kudy jsme šli, kam jdeme, kam nás dál povede? Naše cesty nebývají přímé a s úctou a pokorou můžeme poslouchat nebo číst o životních cestách, kterými prošli například váleční hrdinové či vězni svědomí.
Můžeme zde připomenout našeho bývalého spoluobčana generála Rudolfa Pernického. 21. prosince si připomene 7. výročí jeho smrti a 68. výročí operace Tungsten, kdy po seskoku u Kutné Hory vedla jejich sedmidenní cesta zasněženým terénem na Vysočinu, kde pak v odboji působil až do konce války. Jeho další životní cesta jej již v roce 1949, v důsledku komunisty vykonstruovaném procesu, zavedla na 11,5 let do uranových dolů. 21. prosince budeme také na Brandejsově náměstí slavnostně pokládat základní kámen jemu připravovanému pomníku, jehož model tam můžeme nyní zhlédnout.
Den po dni skládáme svoji životní cestu, svůj život. Ve Starém zákoně se můžeme dočíst, jak velký důraz kladou Židé na prožité dny, věk Abrahama a dalších biblických praotců je udáván právě ve dnech. Zažíváme dny příjemné, úspěšné nebo také dny neúspěšné, dny kdy něco pokazíme. Jak jednotlivé dny prožijeme, jak z nich svoji životní cestu poskládáme, záleží především na nás samotných.
Milí spoluobčané, již podvanácté nás mohou figurky směřující k betlému inspirovat v naší životní cestě a přeji Vám a i sobě, aby naše životní cesta složená z jednotlivých dnů, roků měla cíl a smysl, abychom se za ní jednou nemuseli stydět.
Přeji Vám radostně prožitý advent, pokojné vánoční svátky a krásné dny na správné cestě rokem 2013.                                                           Petr Hejl, starosta městské části

(upraveno z proslovu při zahájení suchdolského betlému 1.12. 2012)