Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v úterý 26. listopadu 2019 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

1. Informace členům KV ohledně pravidel zpracovávání osobních údajů ve smyslu GDPR a směrnice MČ o zpracování OÚ
2. Multifunkční hala – postup přípravy projektu

Jednání výboru je veřejné.

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE
předseda kontrolního výboru MČ Praha Suchdol