Podpora domácího kompostování v Suchdole

Předmětem projektu „Podpora domácího kompostování občany MČ Praha-Suchdol„, který připravila městská část ve spolupráci se společností ISES s.r.o., je pořízení kompostérů a ISES-logoštěpkovače dřevní hmoty za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu budou pořízeny plastové zahradní kompostéry o objemu min. 900 l, které jsou vhodné k použití ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pro usnadnění procesu domácího kompostování bude zakoupen štěpkovač, aby mohlo být zájemcům ze strany občanů v pravidelných termínech (zejména v období sezóny jaro – podzim) nabízeno bezplatné štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad.

Kompostéry jsou určeny ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností,  jako je např. tráva, zbytky ovoce a zeleniny,  nadrcené drobné větvičky a listí.

V rámci projektu městské části Praha-Suchdol budou pořízeny plastové zahradní kompostéry  o  objemu  0,9  m3, které budou občanům městské části Praha-Suchdol bezplatně na dobu 5 let zapůjčeny. Po uplynutí této doby bude kompostér  účastníkům projektu darován.
kompostéry
Zahájení distribuce kompostérů je plánováno v průběhu listopadu 2014, počet kompostérů je omezen, distribuce bude probíhat do vyčerpání zásob.

Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní elektronicky na internetové adrese  www.odpadovecentrum.cz,

kde jsou uvedeny také další informace o projektu. Přihlášku lze vyzvednout také v tištěné podobě na Úřadě městské části Praha-Suchdol.

Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář nebo se dozvědět bližší informace, je:

Městská část Praha-Suchdol
Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol
tel.: 222 361 425
e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz

Leták – kompostéry pro občany MČ Praha-Suchdol – 10/2014 (pdf)

Popis projektu „Podpora domácího kompostování občany MČ Praha-Suchdol“ (pdf)

 

 

logo_opzp logo FS+voda