Městská část Praha-Suchdol ukončila k 30.6. 2014 jarní fotografickou soutěž na téma:
OBJEVUJEME KRÁSY SUCHDOLSKÝCH ZAHRÁDEK. Do soutěže bylo přijato celkem 29 krásných snímků, které jsou vystaveny na facebooku městské části ve fotoalbech. Zde také můžete označit tu fotografii, která se Vám nejvíce líbí a podpořit jí ve veřejném hlasování.
Autora nejpovedenějšího snímku odměníme praktickým dárkem.

  https://www.facebook.com/praha.suchdol

Děkujeme všem účastníkům za zaslané snímky a přejeme vám krásné a odpočinkové chvíle v přírodě či zahradě.Smile

Zuzana Krumpholcová
kulturní referentka