Úřad Městské části Praha-Suchdol provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů v následujících oblastech:

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha–Suchdol
Doba uchování: 10 let

Evidence poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci poplatků
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol
Doba uchování: 20 let

Evidence trvalého pobytu obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha-Suchdol
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha–Suchdol
Doba uchování: 5 let

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha–Suchdol
Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha-Suchdol starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol
Doba uchování: 15 let

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé
příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní
fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Evidence čtenářů Místní veřejné knihovny

Účel zpracování: evidence
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: návštěvníci místní veřejné knihovny
Kategorie příjemců údajů: Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole, organizační složka MČ Praha- Suchdol
Doba uchování: 5 let

Evidence uchazečů o přidělení bytu

Účel zpracování: evidence
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přidělení obecního bytu
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha-Suchdol
Doba uchování: 5 let

Evidence nájemníků bytových a nebytových prostor

Účel zpracování: smluvní vztah
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor ve správě MČ
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha-Suchdol
Doba uchování: 5 let

Evidence příjemců pečovatelské služby

Účel zpracování: evidence příjemců pečovatelské služby
Kategorie údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: klienti pečovatelské služby
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha–Suchdol, Penzion Horizont (poskytovatel)
Doba uchování: 5 let

Evidence uživatelů lůžka MČ v Domově sv. Karla Boromejského

Účel zpracování: evidence uživatelů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: uživatelé lůžka v domově sv. Karla Boromejského
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha–Suchdol, Domov sv. Karla Boromejského
Doba uchování: 5 let