kaple sv. VáclavaV Suchdole (zatím) není hřbitov a mnozí Suchdolští tradičně pohřbívají v  Úněticích, kam kdysi chodili také do školy a do kostela, samozřejmě jsou nyní využívány i jiné pražské hřbitovy, jako např. U Matěje nebo ve Vokovicích.

O hřbitově na Suchdole se již delší dobu uvažuje, od roku 2007 je v územním plánu hl.m. Prahy v okolí kaple sv. Václava vymezena plocha pro vybudování hřbitova a v loňském roce na podzim rozhodlo zastupitelstvo městské části o vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže na nový hřbitov v tomto místě.

Jako asi všechno, i pohřbívání se zejména v poslední době vyvíjí. Nyní se již méně pohřbívá do hrobu, mnohem více se využívají urny a je také více využíváno ukládání popele ke kořenům stromů nebo se popel rozprašuje na rozptylové loučce. V tomto území je nutné vyřešit celkové uspořádání prostoru kolem kaple a proto se městská část rozhodla dát prostor pro zajímavé nápady formou architektonické soutěže. Cílem soutěže je tedy získat kvalitní návrhy na komplexní úpravu pietního území v okolí kaple.

Projekty vzešlé ze soutěže by tedy měly s ohledem na současné požadavky v pohřebnictví navrhnout uspořádání vlastního hřbitova včetně nezbytného zázemí a také navrhnout využití a vhodné úpravy pozemků, cest, a parkových úprav v okolí kaple sv. Václava. Soutěž se bude také týkat pozemku za kaplí, kde se nachází Suchdolský sad a kde se  vysazují stromy čestným občanům městské části.

Organizování architektonické soutěže je pro městkou část nová zkušenost, děláme ji poprvé. Její návrhy by nám měly ukázat, jak by mohl tento prostor v okolí kaple sv. Václava a v blízkosti Kozích hřbetů a Únětického údolí v budoucnu vypadat.

situace hřbitova 2006

PIETNÍ ÚZEMÍ V PRAZE – SUCHDOLE – studie ke změně územního plánu – 2006, VHE s.r.o (pdf)