Z průběžného měření hluku letadel, které je prováděno na 13ti místech okolo letiště vyplývá, že v posledních třech měsících byl Suchdole překračován hygienický limit pro noční provoz, který je 50 dB, v květnu o 0,3 dB, v červnu o 0,8 dB a v červenci dokonce o 1,2 dB a v září až o 1,5 dB. .
Hygienické limity hluku z letadel jsou pro den 60 dB a pro noc 50 dB.
V sekci letiště naleznete grafy a tabulky pro jednotlivé měsíce letošního roku.

graf leteckého hluku - noc , 01 - 07/2008