Městská část vyhlašuje II. kolo programů podpory pro rok 2011 v oblastech kultury, vzdělávání ve výši 35.500,- Kč a sportu ve výši  15.000,- Kč neziskovým organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol pro rok 2011 a pro program podpory vzdělávání ve výši  288.750,- Kč v organizacích zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol.

Projekty se přijímají v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol do 15.9.2011 do 15.00 hodin.
Přidělený grant lze čerpat od 1.1. 2011 do 31.12. 2011.
Cíle a podmínky grantů v jednotlivých oblastech jsou uvedeny v těchto vyhlášených programech podpory: