Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje pro rok 2020 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 335 tisíc Kč

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 9. 3. 2020 8:00 hodin do 16. 3. 2020 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020.

Grantový program na podporu tělovýchovných spolků působících na území MČ Praha-Suchdol – podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 70.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro fyzické osoby a neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 150.000,- Kč.


****************************

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží pro organizace zřizované městskou částí, neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol
a fyzické osoby ve výši 115.000,- Kč
.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz