František Malý

* 16. září 1929 v Praze-Suchdole
† 11. března 2008 v Praze-Suchdole

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo dne 19. června 2018 čestné občanství panu Františku Malému in memoriam, jako projev úcty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost věnovanou suchdolskému sboru dobrovolných hasičů.

František Malý byl zaměstnáním elektromontér v Elektromontážních závodech Praha a později v ČKD Praha. V roce 1950 si vzal Annu Ponkeovou, s níž vychoval tři dcery: Alenu (provd. Chábovou), Zdenu (provd. Hornovou) a Květu (provd. Loudovou). František Malý byl všestranně nadaný a sportovní člověk. Od mala chodil do Sokola a v roce 1938 se zúčastnil X. Všesokolského sletu. V roce 1951 získal od Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport Tyršův odznak zdatnosti I. stupně. V roce 1972 byl rychtářem Vlastenecko-dobročinné obce Baráčníků, jejíž kroniku vyzdobil krásnými kresbami.
Vedle svého občanského zaměstnání byl František Malý dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole. Mezi lety 1953 a 1992 byl členem výboru sboru, od roku 1976 do roku 1984 pak jeho starostou. Podle mnoha vzpomínek byl oblíben pro svou srdečnou povahu. Rozdával dobrou náladu a nic pro něj nebylo nemožné.
Za svoji činnost v hasičském sboru získal František Malý řadu významných ocenění: v roce 1999 mu byl udělen čestný titul Zasloužilý hasič za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany. V lednu 2008 pak získal jedno z nejvyšších vyznamenání – Řád sv. Floriana.
Na jeho počest pořádá SDH Praha-Suchdol od roku 2008 hasičskou soutěž v nočním požárním útoku pojmenovanou „Memoriál Františka Malého“.