Festival Živé město – Ožijte se svou čtvrtí se uskuteční 20. až 23. září 2012.
Program festivalu

Festival  zahájí  ve  čtvrtek  20.  9.  městská hra  z  dílny  o.  s.  Ramus,  následovat  bude pouliční  tančírna,  vernisáž  tematické výstavy v Galerii NTK a venkovní filmová projekce. Další dny přinesou filmové projekce s diskusemi na téma život ve městě, site-specific  umělecké  intervence,  komentované  procházky  a  cykloprojížďky nebo  zahradní  bleší  trh.  Návštěvníci  se také  mohou  těšit  na  znovuotevřené  kino Ořechovka.

Speciální program je připraven na 22. 9., kdy dojde  ve  spolupráci  s  kavárnou  Vypálené koťátko  k  prolnutí  festivalu  se  sousedskou  pouliční  slavností  Zažít  město  jinak. Oblast  poblíž  Hradčanské  oživí  hudba,  divadlo,  workshopy  a  hry.  Sousedské  festivaly  Zažít  město  jinak  v  rámci  celé  Prahy koordinuje  o.  s.  Auto*mat  a  záštitu  nad akcí  převzala  radní  hlavního  města  Prahy Aleksandra Udženija.

Akce festivalu jsou určeny návštěvníkům všech  generací,  a  to  jak  z  řad  míst
ních  rezidentů,  tak  obyvatelům  ostatních pražských  čtvrtí.  Festival  je  neziskový a nízkorozpočtový, vstup na něj je zdarma. Více informací viz www.zive-mesto.czwww.facebook.com/zivemesto.

Festival  se  koná  za  laskavé  finanční  podpory  Nadaca  VIA  (ČSOB  a  Era  pro  podporu  regionů)  a  Nadace  Život  umělce. Dalšími  partnery  jsou  např.  Auto*mat, 
o. s., Collaborative Collective, FEL ČVUT, I Spy, Kino Ořechovka, Kulturní centrum Klubovna, Kruhžítko, o. p. s., Národní technická knihovna, Ramus, o. s., Vypálené koťátko aj.