epta_logo_male

interreg IVC - logo

EU+FS+ERDF_logo_web

Projekt Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy, vzorová řešení identifikace a zajištění“ je organizován v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

www.eptaproject.eu

www.interregivc.eu

www.strukturalni-fondy.cz

e-mail: eptapraha-suchdolcz