Městská část Praha-Suchdol vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Elektromobil pro městskou část Praha-Suchdol“.

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Nabídku je možné doručit pouze písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce do sídla zadavatele ve lhůtě do úterý 16. května 2017 do 15:00 hodin.