Obracíme se na občany městské části Praha-Suchdol s prosbou o zapojení do anketního šetření. Vyplněním jednoduchého dotazníku nám pomůžete v rozhodování, jak efektivně zvyšovat kvalitu života u nás na Suchdole. Názor každého jednotlivého obyvatele je pro nás a naši práci velmi hodnotný.

Anketní šetření je pouze pro občany městské části starší 15 let. A každý může vyplnit jen jeden dotazník. Anketa je anonymní.

elektronický dotazník: https://www.survio.com/survey/d/M4A3V2C3U6Y1I0M4H

anketní lístek cpkp ke stažení

Vyplněný dotazník prosím vhoďte do určených krabic v přízemí radnice, sekretariátu starosty nebo v Místní veřejné knihovně na Suchdole.

Prodloužení termínu ukončení sběru anketních lístků je do 5. ledna 2020.

Na komunitním plánováním spolupracujeme s Centrem pro komunitní práci střední Čechy.